مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم هجری

نویسنده

چکیده

یکی از مذاهب اسلامی شیعه است که با رحلت رسول خدا (ص) چهره سیاسی خود را نشان داد. این گروه مانند سایر مذاهب، در مسیر حیاتش دچار انشعاب‌هایی گردید. امامیه و اسماعیلیه به عنوان دو گروه از این آیین در قرن سوم تا پنجم هجری بر بخش‌های مهمی از جهان اسلام تفوق فکری و سیاسی داشته‌اند. در این پژوهش تلاش بر آن بوده است با رجوع به منابع مکتوب کتاب‌خانه‌ای، در آغاز گزارشی از وضعیت خاندان‌ها و حکومت‌های امامی و اسماعیلی در این بازه زمانی ارائه گردد تا از گستره حکومتی و سرزمینی ایشان آگاهی لازم به دست آید. سپس در پاسخ به سؤال از چگونگی مناسبات امامیان و اسماعیلیان در گستره زمانی قرن سوم تا پنجم (سؤال)، تلاش شده با واکاوی و بررسی اطلاعات موجود در روابط این دو گروه (روش)، به این مهم دست یازیده شود. مناسباتی که با توجه به فراهم بودن بسترها می‌توانست در بهبود جنبه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی زندگی شیعیان مؤثر افتد اما در تیرگی منازعات سیاسی این توان مجال بروز نیافت (فرضیه) و شرایط زمانی و حوادث سیاسی بود که مناسبات دیگر این دو گروه را تحت تأثیر قرار می‌داد و پیامدهای آن دامن‌گیر جامعه امامیه و اسماعیلی گردید. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relations between Isma'ilis and Imamiyya in Iraq, Sham and Egypt from the Third to the Fifth Century A.H

نویسنده [English]

  • Husayn Qazi Khani
چکیده [English]

Shi'ism is a religious sect which was derived from Islam, its political aspect was revealed after the demise of Prophet Muhammad (pbuh). Like other religious denominations, Shi'ism was divided into different branches, including Twelver (Imamiyya) and Isma'ilism which both were politically and intellectually dominant rulers in Islamic territories from the third to the fifth century A.H. In the present paper, a description of the situation of Twelver and Isma'ilis government in these centuries will be presented by means of written library sources which will gives us information on their territorial and governmental expansion. The question of the current paper is: What are the relations between Twelvers and Isma'ilism from the third to the fifth centuries A.H? The question will be answered by means of analyzing the current information on the relations between them (Methodology). These relations could improve political, cultural and social aspects of Shi'a Muslims' life due to the promising situations of the time, however it all failed because of political adversaries between them (Hypothesis). The political events and situations of the time, hugely influenced the relations between Imamiyya and Isma'ilism and consequently they brought calamities to their societies (Finding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shi'a Twelvers
  • Isma'ilism
  • Relations
  • Fatimid
  • Buyid
  • Hamdani