نگاهی تاریخی - تحلیلی به روابط هسته‌ای ایران و آلمان

نویسندگان

چکیده

نگارش تاریخ روابط بین کشورها، کاوش در کم و کیف و تأمل در نوسان‌ها و چالش‌های آن، یکی از بایدهای پژوهش‌های تاریخی است که به رغم اهمیتش، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. با تکیه بر همین موضوع، پژوهش حاضر بر آن است تا روابط چندین ساله هسته‌ای دو کشور بزرگِ ایران و آلمان را مورد بررسی قرار دهد.
پژوهش حاضر که با روشی توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است بیان‌گر آن است که روابط هسته‌ای ایران و آلمان را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی تقسیم کرد که هر دوره، ویژگی‌های خاص خود را دارد، البته وجه مشترک این دو دوره آن است که آلمان همیشه تحت تأثیر سیاست‌های امریکا قرار داشته و از آن‌ها پیروی کرده است؛ امری که سایه‌ای سنگین بر سیاست‌های آلمان و روابط هسته‌ایش با ایران انداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Take in the nuclear relations between Iran and Germany

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Jafari
چکیده [English]

Accuracy in relations between the countries and the delay in its quality is the most important issues in the historical topics, According to this importance, this research is plans to analyze the nuclear relations between Iran and Germany.
The most important findings of this research is show the nuclear relations between Iran and Germany Can be divided into two periods Before and after the Islamic Revolution Each course has its own characteristics But the common point is that Germany has always been influenced by America Saysthay Something that makes nuclear-German relations Two terms are quite different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • İran
  • Germany
  • Islamic revolution
  • Foreign Relations
  • Nuclear activities