تحول دینی- اجتماعی در ترکیه عصر مصطفی کمال آتاترک

نویسندگان

چکیده

ترکیه در دوره معاصر، تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته و کم‌تر کشوری دچار این تغییرات شده است. زمانی این کشور سکان‌دار مرجعیت سیاسی و دینی بخش وسیعی از دنیای اسلام بود. زمانی دیگر، پیش‌تاز سکولاریسم در کشورهای اسلامی گردید. (تاریخچه) درک چنین تحولی، نیازمند حل ابهامات گسترده در این زمینه است؛ (مسأله) که مولود عدم تلاش جدی علمی در زدودن آن است. (پیشینه) این نوشتار در راستای برطرف‌سازی بخشی از این ابهامات در پی پاسخ به این پرسش است: تحول دینی- اجتماعی در ترکیه عصر مصطفی کمال آتاتورک از چه فرایند و برایندی برخوردار است؟(سؤال) هدف اصلی مصطفی کمال، رسیدن به تمدن و فرهنگ مدرن غربی بود؛ لذا هر آنچه که مانع بر سر راه این هدف محسوب می‌شد مورد تغییر و تحول قرار گرفت. (فرضیه) این مقاله در پی آن است که بگوید: مصطفی کمال اگرچه نتوانست در اصل اعتقادات و باورهای مردم خللی ایجاد کند، اما موفق شد فاصله برگشت‌ناپذیری با گذشته سنتی مردم به وجود آورد. (هدف) دسترسی به چنین هدفی، با مطالعه اسنادی و به روش تحلیلی میسر است. (روش) از اقدامات آتاترک می‌توان دریافت که هیچ تغییری بدون رضایت‌مندی مردم به تمدن نمی‌انجامد. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social and Religious Changes in Turkey In the era of Mustafa Kamal Ataturk

نویسندگان [English]

  • Turgut Atam
  • Muhammad Hasan Mahdavi
چکیده [English]

Turkey is among the few countries which have faced a number of changes in contemporary era. Back then Turkey was the leading country in political and religious leadership of majority part of Islamic World. Then it became the pioneer country with secular system among Islamic nations (Brief History). Understanding such changes, need resolving numerous ambiguities on this issue (Problem) which is caused by lack of serious scientific efforts in this area by researchers (Background). In order to resolve such ambiguities, the present paper tried to answer the raised question: What were the process and consequences of political and cultural changes in Turkey in Mustafa Kamal Ataturk’s time? (Question) Achieving a modern and western civilization and culture were purposes of Mustafa Kamal; therefore, any obstacles on his way was changed and altered by him (Hypothesis). The present paper tries to say: Although Mustafa Kamal Ataturk was not able to change the principal beliefs and theology of people, he managed to make a irreversible distance with traditions of society (Goal). Achieving such purpose is possible through a library study and an analytical approach (Methodology). Considering the actions of Ataturk we can conclude, no change will lead to civilization without people’s consensus (Finding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reforms
  • Ottomans
  • Turkey
  • Ataturk
  • caliphate
  • religion