نقش کارگزاران ایرانی شیعه در تحولات تمدنی کشمیر (735- 1288)

نویسندگان

چکیده

مهاجرت تدریجی ایرانیان به هند، نفوذ اولیه آنان در دربار فرمان‌روایان محلی و کسب قدرت سیاسی که از دهه‌های میانی قرن هشتم آغاز شد به ماندگاری آنان تا قرن سیزدهم هجری در کشمیر انجامید. (تاریخچه) با این وصف، تأثیر کارگزاران ایرانی شیعی مقیم در تحولات تمدنی آن سرزمین، مورد بازکاوی قرار نگرفته (مسأله) و ازاین‌رو، دوره مذکور با فقر بررسی‌های علمی مواجه است (پیشینه) که سؤالات پرشمار بی‌پاسخی را برانگیخته است که این نوشتار تنها درصدد پاسخ به "مهاجران ایرانی در تحولات کشمیر از نیمه قرن هشتم تا نیمه دوم قرن سیزدهم هجری چه نقشی داشته و چه نتایجی به بار آورده‌اند؟" است. (سؤال) در نگاه نخست به نظر می‌رسد شیعیان ایرانی در تثبیت نظام سیاسی دولت‌های بومی، بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی کشمیر یا گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی در هند نقش تعیین‌کننده داشته‌اند. (فرضیه) ارائه تصویری واقع‌بینانه از تأثیر حضور فعال ایرانی در کشمیر در دو بخش بحران‌زدایی و تثبیت‌زایی نظام سیاسی – اجتماعی و نتایج حاصل از آن غرض مقاله حاضر است (هدف) که نیل بدان، تنها در پرتو توصیف-تحلیل صورت می‌گیرد (روش) که پیامد آن عدم تحقق تمدنی کشمیری بدون بن‌مایه تمدنی و زبانی ایرانی است. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Shi’a Iranian Agents in Civil Changes in Kashmir (735 - 1288)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Janahmadi
  • Ahmad Reza Behniafar
چکیده [English]

Gradual immigration of Iranian to India, their early penetration to court of local rulers and achieving political power from mid-eighth century led to constancy of their presence to thirteenth century in Kashmir (Brief History). However, the influence of Shi’a Iranian agents in civil changes of Kashmir has not been examined so far (Problem). Therefore, this period of time has not been scientifically studied so far (Background), which has raised numerous questions. The current paper tries to answer the main question of present paper: What were the role and consequences of presence of Iranian agents in Kashmir changes from mid-eighth century to the thirteenth century? (Question) From the first view it seemed Shi’a Iranian immigrants have played a vital role in stability of political system of local governments, progress of cultural and social conditions in Kashmir or development of Iranian culture and civilization in India (Hypothesis). Presenting an actual image of the influence of active presence of Iranian in Kashmir in two parts, crisis management and stability of social and political systems, is the purposes of the present paper (Goal). The paper has applied a descriptive – analytical approach in achieving its goals (Methodology). The result of this study shows civilization could not have been achieved in Kashmir without Iranian roots in civilization and language (Result).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Iranian Immigrants
  • Kashmir
  • India
  • Shi’a Muslims
  • Civilization