صورت‌بندی گفتمانی پسااسلام سیاسی در مصر و تونس

نویسندگان

چکیده

میل بشر و ادیان به جهانی شدن، عمری به درازای انسان دارد اما هم اینک، جهانی شدن، متفاوت از گذشته از غرب به شرق جریان دارد و تأثیراتی که چندان شفاف نیست را دامن زده است. موضوعی که از دریچه روش تحلیل گفتمان، مورد بررسی قرار نگرفته و گفتمان اسلام سیاسی در اثر بی‌قراری در مواجهه با جهانی شدن در حوزه مصر و تونس، چه تأثیراتی پذیرفته است؟(سؤال) گمان‌زنی این مقاله بر آن است که صورت‌بندی جدیدی در گفتمان اسلام سیاسی در این کشورها صورت گرفته و حتی در آن، از نشانه‌ها و دال‌هایی استفاده می‌گردد که در ضدیت و غیریت مفصل‌بندی گفتمان اسلام سیاسی است. (فرضیه) هدف، دست‌یابی به علل اصلی تغییر صورت‌بندی اسلام سیاسی در دو شخصیت (قرضاوی و غنوشی) و دو حزب (اخوان المسلمین و النهضه) است. (هدف) تلاش بر این است که با استفاده از مجموعه وسیعی از داده‌های زبانی و غیرزبانی از جمله گزارش‌ها، حوادث تاریخی، مصاحبه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اعلامیه‌ها، اندیشه‌های رهبران و نمایندگان اسلام سیاسی مصر و تونس به روش تحلیل گفتمان موردمطالعه قرار گیرد. (روش) صورت‌بندی پسااسلام سیاسی در منازعه و مفاهمه جهانی شدن و اسلام سیاسی، در دو عرصه نظری و عملی، دستاورد این مقاله است. (یافته

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discursive Formation of Post Political Islam in Egypt and Tunisia

نویسندگان [English]

  • Morteza Shiroudi
  • Ali Anbar
چکیده [English]

Globalization has been sought by man and by religions since the beginning of human history; however, this process is now making its way from the West to the East, producing effects that are not very clear. The issue has never been approached from the angle of discourse analysis; therefore, a question is posed as to how political Islam has been impacted when restlessly encountering globalization in Egypt and Tunisia (question). The present article is based on the assumption that a new formation, which contains signs and signifiers in opposition to the articulation of political Islam discourse, has occurred in the discourse of political Islam in the two countries (hypothesis). The article is aimed at identifying the main reasons why the formation of political Islam has changed in two figures (Qaradawi and Ghannushi) and two parties (Muslim Brotherhood and Ennahdha) (purpose). Using an extensive set of verbal and nonverbal data including reports, historical events, interviews and declarations, the article tries to investigate the thoughts of political Islamist leaders and representatives in Egypt and Tunisia (method). The formation of post political Islam in conflicts and communications related to globalization and political Islam constitutes the achievement of the present article (finding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Political Islam
  • Egypt
  • Tunisia
  • Post Political Islam