بررسی و تبیین تاریخ‌نگاری محلی کشمیر تا اوایل قرن یازدهم

نویسندگان

چکیده

از اوایل قرن هشتم هجری، با گسترش اسلام در شبه‌قاره هند، زبان و ادب فارسی به عنوان زبان دینی، علمی و ادبی در کشمیر رواج یافت. آثار مختلفی، از جمله تاریخ‌های محلی به فارسی نگاشته شد؛ اما این آثار در جامعه ایرانی شناخته شده نیست و تلاش موشکافانه برای معرفی برگزیده‌ترین این آثار در ایران صورت نگرفته است. بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش این است که تاریخ‌نگاری فارسی در کشمیر چه آثار مهمی را تولید کرده است. (سؤال) به نظر می‌رسد کتاب‌هایی چون: راج ترنگینی (کهن‌ترین تاریخ کشمیر)، بهارستان شاهی (نامه شاهان کشمیر) و تاریخ کشمیر (معروف به تاریخ حیدر ملک کشمیری) مهم‌ترین آثار به شمار می‌رود. (فرضیه) غرض، نشان دادن شباهت‌های فرهنگی کشمیر با اندیشه‌های ایرانی و اسلامی، مؤلفه‌های متعددی، چون تعالیم عرفانی، ادبی و صوفیانه در رشد و شکوفایی تاریخ‌نگاری فارسی است. (هدف) مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی (روش) به این نکته دست یافته که: تاریخ محلی کشمیر بیش‌تر به اساطیر، مذهب و شخصیت‌های مقتدر و نافذ از جمله سلاطین و عرفا توجه کرده است تا مسائل اجتماعی و مردمی. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation and Explanation of Kashmir Local Historiography until the Early Eleventh Century AH

نویسندگان [English]

  • Sayyed Asghar Mahmoodabadi
  • Asghar Montazerolghaem
  • Mohammad Hossein Riahi
چکیده [English]

With the spread of Islam in the Indian Subcontinent from the early eighth century AH, Persian became popular in Kashmir as the language of religion, science, literature. Several works including local histories had been written in Persian; these works however, are unknown in the Iranian community and no scrutiny to introduce the greatest of these works has been done. Therefore, the main research question of the present paper is to find what important works has the Persian historiography produced in Kashmir. It seems that books such as Rajatarangini (the oldest chronicle of Kashmir), Baharistan-i-Shahi (the Book of Kashmir’s Kings) and Tarikh-i-Kashmir (known as Haidar Malik's Tarikh-i-Kashmir) are the most important works. This paper, however, seeks to represent cultural similarities of Kashmir with Iranian and Islamic ideas as well as several factors such as mystical, Sufi and literary teachings in the development and prosperity of Persian historiography. Through a descriptive and analytical method, it is found that the local history of Kashmir has paid more attention to mythology, religion and powerful and influential figures such as sultans and mystics rather than paying attention to social issues and people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historiography
  • Kashmir
  • Rajatarangini
  • Baharistan-i-Shahi and Haidar's Tarikh