بررسی سهم ایرانیان در پیشبرد تمدن اسلامی از منظر ترجمه علوم

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان.

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان.

چکیده

تمدن اسلامی از تمدن‌های دیگر، سود برده است. از راه‌های این سودبری، ترجمه آثار تمدن‌های پیشین(یونانی و ...) در تمدن پسین(اسلامی) است. در این زمینه، مللی چون ایرانیان، به ایفای نقش پرداخته‌اند، اما سهم آنان در قرن‌های دوم تا چهارم قمری، به درستی تبیین و عرضه نشده است؛ از این رو، با این سؤال روبه‌رو هستیم که نقش ایرانیان در ترجمه آثار علمی ملل دیگر به زبان عربی چقدر بوده است؟(سؤال) ایرانیان با جلب حمایت خلفای عباسی و نیز در پرتو دانش‌دوستی خاندان‌های با نفوذ ایرانی، نقش ممتاز و پیش‌تازی در ترجمه آثار غیرعربی به زبان عربی ایفا کرده‌اند.(فرضیه) نشان دادن جایگاه حیاتی ایرانی در ترجمه آثار و ارائه آن، مقصدی است که این مقاله پی می‌گیرد.(هدف) در این نوشتار، سعی برآن است تا به روش توصیفی - تحلیلی و بر مبنای منابع دست اول تاریخی، به مقایسه نقش مترجمان ایرانی با مترجمان دیگر ملل در نهضت ترجمه پرداخته شود.(روش)نمی‌توان پنهان کرد که سهم ایرانیان در نهضت ترجمه، بیش از آن که مرهون پشتیبانی‌های دستگاه خلافت عباسی باشد، از سابقه، علاقه، بذل مال و وقت ایرانی ناشی است.(یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis on Iranian Share in Advancement of Islamic Civilization through Knowledge Translation

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Chelongar 1
  • Parvin Asghari 2
1 Associate Professor of History Department in University of Isfahan.
2 PhD student in History of Islam, University of Isfahan.
چکیده [English]

Islamic civilization benefited from other civilizations, through translating the works of prior civilizations (Greek) and subsequent civilization (Islamic). Iranian like other nations played an important role, while their efforts in the second to forth centuries are not analyzed and explained properly. Therefore, the question raised here is: What was Iranian's role in translation of scientific works of other nations to Arabic? Having the supports of Abbasid Caliphs in one hand, and having influential Iranian families interested in knowledge, Iranian were able to play an imminent and pioneer role in translating non-Arabic works to Arabic (hypothesis). Demonstrating the crucial position of Iranians in knowledge translation is the goal of the resent paper. Through applying descriptive – analytical methodology and based on first hand historical sources we will make a comparison between the role of Iranian translators and other translators in the movement of translation. Iranian share in the movement of translation is undeniable, which is indebted to the background, interests, dedicating time and money of Iranian rather than the supports of Abbasids (finding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iranian
  • The movement of translation
  • Islamic Civilization
  • Second century
  • Forth Century