مطالعات تاریخی جهان اسلام (MTE) - مقالات آماده انتشار