کلیدواژه‌ها = روش‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. روش‌شناسی تاریخ: توصیفِ رواییِ گذشته،‌تبیینِ عِلّیِ رویداد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-100

سیدعلیرضا واسعی


2. کاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات شیعی غربیان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-88

محمدرضا بارانی