کلیدواژه‌ها = تشیع
تعداد مقالات: 6
1. علل تغییر دین گرجی‌های ساکن ایران در دوره صفویه؛ با تأکید بر گرجی‌های مازندران

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 209-238

صالح پرگاری؛ هیبت الله خرمی شورکایی؛ محمد حسن رازنهان


2. تحلیل تاریخی دلایل گسترش نداشتن و ماندگاری مذهب تشیع در مغرب اسلامی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-118

پروین اصغری؛ لیلا احمدیان؛ محمد علی چلونگر


3. فرایند همزیستی تا هم‌گرایی فکری ـ فرهنگی علویان مهاجر با جامعه ایرانی در منطقه جبال

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 167-192

رجبعلی علیزاده؛ علی بیات؛ مصطفی مجد


4. سلطنت ملک فیصل (1921-1933) و واکاوی تبعید علمای ایرانی از عراق

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 67-88

سجاد دادفر؛ حسن زندیه


5. بررسی و نقد مسأله جانشینی پیامبر (ص) در آثار شرق‌شناسان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-31

علی‌اکبر جعفری؛ طیبه پیشرو


6. تشیع بنگال هند در عصر نوابین مرشدآباد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-76

اسماعیل جهان‌بین؛ محمد زین‌العابدین